Het project

Aanleiding project

Jongerenwerker Maarten merkt al jaren dat er weinig openbare plekken in Heiloo zijn, waar de doelgroep kan en mag samenkomen of sporten. Samen met de buurtsportcoach, wijkagent en gemeente Heiloo heeft hij een project opgezet. Een project waarin jongerenparticipatie centraal staat. 

Gemeente Heiloo heeft de groenstrook tussen sporthal het Vennewater en badmintonvereniging 't Vennewater aangewezen als locatie voor The Spot. Deze locatie is gekozen vanwege de goede bereikbaarheid, gunstige afstand tot omliggende woningen en goede sociale controle. Daarnaast heeft deze locatie al een sportbestemming. Gemeente Heiloo levert deze grond bouwrijp op. 

Gemeente Heiloo wordt eigenaar van de nieuwe plek en draagt daarmee de verantwoordelijkheid over het beheer en onderhoud. Ook verdubbelt de gemeente het bedrag dat de projectgroep ophaalt met maximaal €50.000,-.

 

Download het projectplan

Bekijk het ontwerp

 

Informatie over het project
Sinds oktober 2020 werken 20 enthousiaste jongeren van 14 t/m 20 jaar, samen met de jongerenwerker en buurtsportcoach, aan project The Spot. De projectgroep wil een nieuw openbaar sportpark realiseren in Heiloo. Een plek waar jong en oud kunnen bewegen, sporten en elkaar kunnen ontmoeten. 

De groep heeft inspiratie opgedaan op verschillende plekken in Nederland. Er is een wensenlijst gemaakt en diverse bedrijven hebben aan de groep gepresenteerd wat zij kunnen realiseren.

Een van deze bedrijven, het Atlethic Skills Model (ASM), is door de projectgroep gevraagd om het ontwerp voor The Spot te maken. Het eerste ontwerp is in maart 2021 door de jongeren en ASM aan buurtbewoners en omliggende sportverenigingen gepresenteerd. De feedback is verwerkt in het definitieve ontwerp. 

Firma KSP kunstgras en firma SkateOn hebben offertes uitgebracht voor het realiseren van The Spot. De totale kosten van The Spot wordt begroot op €170.000,-. De projectgroep wil dit geld ophalen door fondsen aan te schrijven (€50.000,-), middels sponsorwerving en crowdfunding (€70.000,-). Daarnaast draagt de gemeente €50.000,- bij aan het project. 

Wanneer het niet lukt om het streefbedrag op te halen, gaat de projectgroep en ASM terug naar de tekentafel. Er wordt dan een nieuw, realistisch ontwerp gemaakt. 

In het projectplan vind je alle informatie over het project!

 

Download het projectplan

Bekijk het ontwerp

 

Planning

 

Download het projectplan

Bekijk het ontwerp