ANBI

Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo heeft een ANBI status. Dit betekend dat voor een donatie aan The Spot de volgende fiscale voordelen gelden:
  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels (deze tekst is afkomstig van de website van de belastingdienst).
  • Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op http://www.belastingdienst.nl.

Na het doen van een donatie via deze website, ontang je een betaalbewijs per e-mail.